Effect of temperature and gaseous medium on the structure and microhardness of the cobalt base clad layers - Publication - MOST Wiedzy

Search

Effect of temperature and gaseous medium on the structure and microhardness of the cobalt base clad layers

Abstract

Badano wpływ temperatury utleniania na mikrostrukturę i mikrotwardość napawanych warstw ze stopu kobaltu. Warstwy wytwarzano za pomocą napawania plazmowego (pta) na przylgniach zaworów wylotowych wykonanych ze stali x40CrSiMo10-2. Stop kobaltu był poddany utlenianiu w powietrzu w temperaturach od 750 °C to 1100 °C i w gazach wylotowych w temperaturze 750 °C. W wyniku utleniania zaobserwowano zmanę w mikrotwardości warstw. W zewnętrznej części warstwy o grubości ok. 0,3 mm zaobserwowano znaczący spadek twardosci. Im wyższa temperatura utleniania była zastosowana tym większy spadek twardości obserwowano. Pomiar mikrotwardości był bardziej czuły na zmiany stanu napoiny niż obserwacje mikrostruktury.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Published in:
CHEMICKE LISTY no. 104, pages 371 - 374,
ISSN: 0009-2770
Language:
English
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Smoleńska H.: Effect of temperature and gaseous medium on the structure and microhardness of the cobalt base clad layers// CHEMICKE LISTY. -Vol. 104, nr. iss. 15 (2010), s.371-374
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 13 times

Recommended for you

Meta Tags