Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia cześć 1. Eksploatacja w warunkach szoku termicznego - Publication - MOST Wiedzy

Search

Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia cześć 1. Eksploatacja w warunkach szoku termicznego

Abstract

Decydującym czynnikiem konstrukcyjnym wpływającym na działanie zespołów hydraulicznych w warunkach szoku termicznego jest luz pomiędzy współpracującymi elementami. Podczas wymiany ciepła ruchome elementy zespołu nagrzewają się szybciej od przepływającego gorącego oleju niż korpus (elementy nieruchome). Różnica wydłużeń liniowych elementów może spowodować wykasowanie luzu efektywnego podczas nagrzewania się zespołu. Konsekwencją zaniku luzu jest tarcie pomiędzy ruchomymi i nieruchomymi elementami zespołu, co daje ciepło, które przepływa bezpośrednio do elementów. Temperatura elementów ruchomych gwałtownie wzrasta i zwiększają się ich wymiary. Elementy te poruszają się nierównomiernie i dochodzi do ich uszkodzeń, a także uszkodzeń współpracujących elementów nieruchomych.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Hydraulika i Pneumatyka pages 5 - 9,
ISSN: 1505-3954
Language:
Polish
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Jasiński R.: Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia cześć 1. Eksploatacja w warunkach szoku termicznego// Hydraulika i Pneumatyka. -., nr. nr 1 (2011), s.5-9
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 22 times

Recommended for you

Meta Tags