Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia Część II. Badania eksperymentalne rozruchu pomp i silników metodą termiczną - Publication - MOST Wiedzy

Search

Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia Część II. Badania eksperymentalne rozruchu pomp i silników metodą termiczną

Abstract

Zasadniczym czynnikiem konstrukcyjnym, decydującym o dopuszczalnych parametrach zasilania oziębionych zespołów hydraulicznych w warunkach szoku termicznego, jest luz efektywny. Na jego zmianę wpływa wiele czynników: wartość luzu początkowego, temperatura początkowa zespołu, temperatura dopływającego oleju, natężenie przepływu, materiały z jakich są wykonane elementy zespołu, konstrukcja zespołu. Na podstawie uzyskanych przebiegów temperatury podczas badań nagrzewających się elementów zespołów hydraulicznych można z wystarczającą dokładnością określić zmianę luzu między współpracującymi elementami zespołów. Odpowiednie materiały, z których wykonuje się współpracujące elementy zespołów hydraulicznych można przystosować do eksploatacji w warunkach szoku termicznego, np. pompy szybkoobrotowe zębate z korpusem ze stopu aluminium a koła zębate ze stali.

Full text

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Hydraulika i Pneumatyka pages 25 - 31,
ISSN: 1505-3954
Language:
Polish
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Jasiński R.: Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia Część II. Badania eksperymentalne rozruchu pomp i silników metodą termiczną// Hydraulika i Pneumatyka. -., nr. nr 2 (2011), s.25-31
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 18 times

Recommended for you

Meta Tags