Electrochemical and acoustic emission studies of aluminium pitting corrosion - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Electrochemical and acoustic emission studies of aluminium pitting corrosion

Abstract

Badania metodą potencjokinetyczną i emisjii akustycznej przeprowadzono w typowej trójelektrodowej celce elektrochemicznej. Elektrodę badaną przygotowano z stopu aluminium 1050A. Badania metodą cyklicznej polaryzacji i emisjii akustycznej wykonywano jednocześnie. Na podstawie wyników akustycznych i polaryzacyjnych wyznaczono potencjał korozji wzerowej.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Published in:
JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY no. 13, pages 1653 - 1657,
ISSN: 1432-8488
Language:
English
Publication year:
2009
Bibliographic description:
Krakowiak S., Darowicki K.: Electrochemical and acoustic emission studies of aluminium pitting corrosion// JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY. -Vol. 13, nr. iss. 11 (2009), s.1653-1657
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 92 times

Recommended for you

Meta Tags