Finansowanie rozwoju klastrów o znaczeniu regionalnym w Regionalnych Programach Operacyjnych - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Finansowanie rozwoju klastrów o znaczeniu regionalnym w Regionalnych Programach Operacyjnych

Abstract

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację przeglądu programów unijnych uruchomionych w nowym okresie programowania, tj w latach 2007-2013, ukierunkowanych na wspieranie klastrów i inicjatyw klastrowych. Autorka skupia się na programach realizowanych na poziomie regionalnym, przewidzianych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, za których wdrożenie w każdym województwie odpowiadają władze samorządowe, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej. Celem artykułu jest zaprezentowanie oferowanych form wsparcia dla gron w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych - autorka poddała analizie 16 RPO, identyfikując w każdym z nich działania skierowane bezpośrednio lub pośrednio do klastrów. Przeprowadzona analiza wykazała, iż tylko nieliczne z programów mają wyodrębniony komponent dedykowany klastrom i osobną pulę środków na ich wsparcie; nie mniej jednak we wszystkich RPO istnieje możliwość wspierania struktur klastrowych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Metodyczne aspekty modelowania i projektowania systemów gospodarczych: jakość, ryzyko, aplikacje strony 86 - 101
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Lis A.: Finansowanie rozwoju klastrów o znaczeniu regionalnym w Regionalnych Programach Operacyjnych// Metodyczne aspekty modelowania i projektowania systemów gospodarczych: jakość, ryzyko, aplikacje/ ed. eds. Ludmiła Zawadzka, Jolanta Łopatowska Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2010, s.86-101
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 54 times

Recommended for you

Meta Tags