Heurystyczne algorytmy szeregowania zadań wieloprocesorowych na procesorach dedykowanych - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Heurystyczne algorytmy szeregowania zadań wieloprocesorowych na procesorach dedykowanych

Abstract

Problem szeregowania zadań wieloprocesorowych na procesorach dedykowanych można zaprezentować przy pomocy modelu kolorowania krawędzi hipergrafów. Hipergrafem nazywamy pewne uogólnienie grafu, w którym krawędzie mogą zawierać dowolnie wiele wierzchołków. Model taki pozwala symulować rozmaite zjawiska praktyczne oraz teoretyczne. Kolorowanie hiperkrawędzi hipergrafów jest uogólnieniem kolorowania krawędzi grafów, zatem jest problemem NP-trudnym. W tym artykule podejmujemy próbę zastosowania i oceny różnych algorytmów heurystycznych dla kolorowania hipergrafów. Rozważania ogólne poparte są doświadczeniami komputerowymi. Testy zaimplementowanych algorytmów przeprowadzono na hipergrafach losowych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne no. T. 13, pages 449 - 456,
ISSN: 1732-1166
Publication year:
2007
Bibliographic description:
Obszarski P.: Heurystyczne algorytmy szeregowania zadań wieloprocesorowych na procesorach dedykowanych// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 13., (2007), s.449-456
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 77 times

Recommended for you

Meta Tags