Heurystyczne algorytmy szeregowania zadań wieloprocesorowych na procesorach dedykowanych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Heurystyczne algorytmy szeregowania zadań wieloprocesorowych na procesorach dedykowanych

Abstrakt

Problem szeregowania zadań wieloprocesorowych na procesorach dedykowanych można zaprezentować przy pomocy modelu kolorowania krawędzi hipergrafów. Hipergrafem nazywamy pewne uogólnienie grafu, w którym krawędzie mogą zawierać dowolnie wiele wierzchołków. Model taki pozwala symulować rozmaite zjawiska praktyczne oraz teoretyczne. Kolorowanie hiperkrawędzi hipergrafów jest uogólnieniem kolorowania krawędzi grafów, zatem jest problemem NP-trudnym. W tym artykule podejmujemy próbę zastosowania i oceny różnych algorytmów heurystycznych dla kolorowania hipergrafów. Rozważania ogólne poparte są doświadczeniami komputerowymi. Testy zaimplementowanych algorytmów przeprowadzono na hipergrafach losowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 13, strony 449 - 456,
ISSN: 1732-1166
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Obszarski P.: Heurystyczne algorytmy szeregowania zadań wieloprocesorowych na procesorach dedykowanych// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 13., (2007), s.449-456
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 90 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi