Szeregowanie zadań wieloprocesorowych metodą kolorowania hiperkrawędzi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Szeregowanie zadań wieloprocesorowych metodą kolorowania hiperkrawędzi

Abstrakt

W artykule rozważamy problem szeregowania jednostkowych zadań wieloprocesorowych na procesorach dedykowanych z repetycją zadań i ograniczeniami dostępności. Prezentujemy zebrane wyniki złożoności dla różnych typów instancji powyższego problemu szeregowania z kryteriami długości harmonogramu, sumy czasów zakończenia zadań i kosztu całkowitego. Problem ten opisujemy modelem kolorowania krawędzi różnych klas hipergrafów.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Automatyka / Automatics nr T. 13, strony 513 - 519,
ISSN: 1429-3447
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Obszarski P., Kubale M.: Szeregowanie zadań wieloprocesorowych metodą kolorowania hiperkrawędzi// Automatyka / Automatics. -Vol. T. 13., iss. Zesz. 2 (2009), s.513-519
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 103 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi