Identyfikacja lotnych związków na podstawie odpowiedzi matryc czujników gazów - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Identyfikacja lotnych związków na podstawie odpowiedzi matryc czujników gazów

Abstract

W pracy przedstawiono koncepcję systemu analizy odpowiedzi matrycy czujników gazu wykorzystującą wielowymiarową analizę danych i prowadzącą do identyfikacji lotnych związków występujących w powietrzu. Przedstawione podejście składa się z dwóch etapów. W pierwszym kroku wykonuje się proces kalibracji, polegający na utworzeniu w przestrzeni dwuwymiarowej grupy klas odpowiadających odpowiedziom czujników na konkretne związki. Drugi etap to identyfikacja oraz estymacja koncentracji badanej mieszaniny. Omówiono metody matematyczne wykorzystywane w procesie kalibracji i identyfikacji: metodę analizy głównych składowych (PCA), metodę cząstkowych najmniejszych kwadratów (PLS) i klasyfikatory: k najbliższych sąsiadów (k-NN) oraz Mahalanobisa. Zaprezentowano propozycję, w jaki sposób przedstawiany system może zostać zrealizowany w praktyce.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
ICT Young 2012: II konferencja Studentów i Doktorantów Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki, Automatyki i Robotyki : materiały konferencyjne, Gdańsk, 26-27.05.2012 strony 209 - 215
Language:
Polish
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Kalinowski P., Jasiński G.: Identyfikacja lotnych związków na podstawie odpowiedzi matryc czujników gazów// ICT Young 2012: II konferencja Studentów i Doktorantów Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki, Automatyki i Robotyki : materiały konferencyjne, Gdańsk, 26-27.05.2012/ ed. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, PG. Gdańsk: ITC Yung, 2012, s.209-215
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 51 times

Recommended for you

Meta Tags