Initial problems for neutral functional differential equations with unbounded delay. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Initial problems for neutral functional differential equations with unbounded delay.

Abstract

Sformułowano układ aksjomatów dla przestrzeni fazowej . Wykazano istnienie jednoznaczności rozwiązań zagadnienia Cauchy´ego. Dowód wykorzystuje metody porównawcze z nieliniowymi oszacowaniami dla danej funkcji.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
STUDIA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HUNGARICA no. 40, pages 309 - 326,
ISSN: 0081-6906
Language:
English
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Kamont Z.: Initial problems for neutral functional differential equations with unbounded delay. // STUDIA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HUNGARICA. -Vol. 40., (2003), s.309-326
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 32 times

Recommended for you

Meta Tags