Komponenty strony internetowej. Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Komponenty strony internetowej. Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice

Abstract

Artykuł dotyczy technologii budowania stron, a także całych serwisów internetowych. Opisano różnorodność komponentów, jakie wchodzą w skład strony internetowej. Poruszono kwestie różnorodności technologicznej komponentów.Aplikacje internetowe podzielono na trzy rodzaje w zależności od typu komponentów, jakie zawierają. Szczegółowo omówiono model dla najprostszego typu stron internetowych i ich komponenty. Pokazano także trójwarstwowy model,jaki najczęściej jest stosowany przy implementacji złożonych aplikacji internetowych. Na zakończenie podano wyniki badań nad popularnością poszczególnych komponentów oraz ich atrybutów w populacji stron internetowych. Stwierdzono, że ilość różnych znaczników może być miarą złożoności i jakości strony.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej pages 35 - 40,
ISSN: 1425-5766
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Gwoździńska A., Kaczmarek J.: Komponenty strony internetowej. Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 19 (2003), s.35-40
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 37 times

Recommended for you

Meta Tags