Wydobywanie wiedzy i klasyfikacja danych w systemie typu Web Farming - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Wydobywanie wiedzy i klasyfikacja danych w systemie typu Web Farming

Abstract

W rozdziale zaprezentowano metodę wydobywania informacji z dokumentów WWW oraz sposób klasyfikacji danych w prototypowym systemie typu Web Farming. Wydobywanie informacji z dokumentów bazuje na analizie syntaktycznej i porównywaniu występowania grup fraz obecnych w ich treści. Przedstawiono model semantyczny świata i jego reprezentacji w postaci dokumentów internetowych, oparty na pojęciu konceptu i kategorii tematycznej. Następnie przedstawiono metodę klasyfikacji dokumentów opartej na wyszukiwaniu zbiorów częstych wśród dokumentów zmagazynowanych w hurtowni danych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Language:
English
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Goczyła K., Ciarkowski J.: Wydobywanie wiedzy i klasyfikacja danych w systemie typu Web Farming// / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 60 times

Recommended for you

Meta Tags