Wydobywanie wiedzy i klasyfikacja danych w systemie typu Web Farming - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wydobywanie wiedzy i klasyfikacja danych w systemie typu Web Farming

Abstrakt

W rozdziale zaprezentowano metodę wydobywania informacji z dokumentów WWW oraz sposób klasyfikacji danych w prototypowym systemie typu Web Farming. Wydobywanie informacji z dokumentów bazuje na analizie syntaktycznej i porównywaniu występowania grup fraz obecnych w ich treści. Przedstawiono model semantyczny świata i jego reprezentacji w postaci dokumentów internetowych, oparty na pojęciu konceptu i kategorii tematycznej. Następnie przedstawiono metodę klasyfikacji dokumentów opartej na wyszukiwaniu zbiorów częstych wśród dokumentów zmagazynowanych w hurtowni danych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Goczyła K., Ciarkowski J.: Wydobywanie wiedzy i klasyfikacja danych w systemie typu Web Farming// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 46 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi