Capturing semantics of semi-structured data using partial-order trees - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Capturing semantics of semi-structured data using partial-order trees

Abstrakt

W artykule zaprezentowano nowe podejście do problemu klasyfikacji danych semistrukturalnych. Kryteria klasyfikacji bazują na strukturze danych (zwanej typem danych) oraz na ich usytuowaniu w grafir danych (zwanym rolą danych). Zastosowano model OEM (Object Exchange Model) do reprezentacji nazy danych semistrukturalnych. Bazując na tej reprezentacji, definiuje się typy i role obiektów semistrukturalnych i organizuje się je w struktury drzewiaste pozwalające wychwycić podobieństwa pomiędzy typami i rolami. Te podobieństwa są wnioskowane z częściowego porządku nałożonego na typy i role. Drzewa, jakie zastosowano, to dzrewa częściowego porządku, zaproponowane uprzednio do budowy indeksów na atrybutach wielowartościowych w bazach danych obiektowych i obiektowo-relacyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Goczyła K.: Capturing semantics of semi-structured data using partial-order trees// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi