Wyniki wyszukiwania dla: HURTOWNIE DANYCH - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: HURTOWNIE DANYCH

Wyniki wyszukiwania dla: HURTOWNIE DANYCH

 • Hurtownie danych - modele, techniki, zastosowania

  Publikacja

  - Rok 2011

  W artykule przedstawiono podstawowe koncepcje dotyczące nowoczesnych hurtowni danych. Zaprezentowano wielowymiarowy model danych (model logiczny) i model fizyczny hurtowni, a także wybrane problemy implementacyjne i projektowe. Skupiono się na aspektach praktycznych stosowania hurtowni danych w przedsiębiorstwach i organizacjach.

 • Hurtownie danych 2022

  Kursy Online
  • P. Pilarczyk
  • P. Wojda

  WFTiMS, matematyka, studia II stopnia, III semestr, specjalność „Analityk danych”

 • Hurtownie danych 2024

  Kursy Online
  • M. Krzemiński
  • P. Pilarczyk
  • P. Wojda

  WFTiMS, matematyka, studia II stopnia, III semestr, specjalność „Analityk danych”

 • Hurtownie danych 2023

  Kursy Online
  • M. Krzemiński
  • P. Pilarczyk
  • P. Wojda

  WFTiMS, matematyka, studia II stopnia, III semestr, specjalność „Analityk danych”

 • L23_24 Hurtownie i eksploracja danych

  Kursy Online
  • T. Kocejko
  • J. Rumiński

 • Hurtownie i eksploracja danych-(IBm)

  Kursy Online
  • A. Jezierska
  • J. Rumiński
  • J. Wtorek

  I stopień IBio

 • L22_23 Hurtownie i eksploracja danych

  Kursy Online
  • T. Kocejko
  • A. Jezierska
  • J. Rumiński

 • Hurtownie i eksploracja danych-(IBm) 2019

  Kursy Online
  • A. Kwaśniewska
  • A. Jezierska
  • J. Rumiński

  I stopień IBio

 • Hurtownie i eksploracja danych (lato 2021/2022)

  Kursy Online
  • J. Rumiński

 • Zrównoważona karta wyników dla hurtowni danych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł przedstawia koncepcję Zrównoważonej karty wyników, dostosowanej do potrzeb badania efektywności technologii informatycznych (IT) w firmie oraz jej szczególny przypadek zaprojektowany dla hurtowni danych. Hurtownie danych są systemami informatycznymi, których zadaniem jest gromadzenie i dostarczanie informacji wspomagającej zarządzanie. Dlatego zaproponowane perspektywy uwzględniają rolę informacji w organizacji.

 • Basics of Data Warehouses Path

  Kursy Online
  • A. Nabożny
  • G. Gołaszewski
  • T. Zawadzka
  • K. Goczyła

  Within this path the basic aspects of data warehouses (architecture, star schema, etc.) are discussed. The course is intended for students of the 1st degree of Informatics Field (semester 5) -  Kurs planowany dla studentów I stopnia kierunku informatyka (semestr 5) - przedmiot Hurtownie danych oraz dla studentów II stopnia kierunku informatyka, specjalność ZAD.

 • Giełdy towarowe wobec współczesnych wyzwań w warunkach polskiej gospodarki

  Publikacja

  - Rok 2010

  Celem artykułu było określenie roli giełd towarowych w Polsce i ich udział w kształtowaniu wymiany towarowej masowymi towarami rolnymi.Podstawowym założeniem przy organizowaniu struktur rynkowych w Polsce jest uznanie giełd towarowych oraz giełdowych transakcji terminowych za podstawę całej organizacji. Kolejne stopnie zależności na rynku wypływać będą z obowiązku obrotu towarem fizycznym jakie spadną na hurtownie rolno-spożywcze...

 • Deisgning the Data Warehouse for Decision Support System

  Publikacja

  - Rok 2006

  Rozdział w monografii jest poświecony problematyce budowy systemów z bazami wiedzy dla wspomagania procesów zarządzania. W rozdziale tym przedstawiono metody budowy hurtowni danych Na zakończenie przedstawiono przykład wykorzystania tych hurtowni na potrzeby systemów wspomagania decyzji

 • Web ware housing in web farming methodology.

  Publikacja

  - Rok 2002

  W artykule przedstawiono rolę hurtowni danych w technologii Web Farming.Zbieranie i systematyczne gromadzenie danych z sieci WWW jest szczególnie utrudnione z uwagi na różnorodność formatów danych i sposobów prezentacji.Stąd też problem systematycznego gromadzenia takich danych w hurtowni danych jest poważnym wyzwaniem. W artykule przedstawiono podstawowe problemy z tym związane i propozycje ich rozwiązania.

 • Wydobywanie wiedzy i klasyfikacja danych w systemie typu Web Farming

  Publikacja

  W rozdziale zaprezentowano metodę wydobywania informacji z dokumentów WWW oraz sposób klasyfikacji danych w prototypowym systemie typu Web Farming. Wydobywanie informacji z dokumentów bazuje na analizie syntaktycznej i porównywaniu występowania grup fraz obecnych w ich treści. Przedstawiono model semantyczny świata i jego reprezentacji w postaci dokumentów internetowych, oparty na pojęciu konceptu i kategorii tematycznej. Następnie...