Giełdy towarowe wobec współczesnych wyzwań w warunkach polskiej gospodarki - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Giełdy towarowe wobec współczesnych wyzwań w warunkach polskiej gospodarki

Abstrakt

Celem artykułu było określenie roli giełd towarowych w Polsce i ich udział w kształtowaniu wymiany towarowej masowymi towarami rolnymi.Podstawowym założeniem przy organizowaniu struktur rynkowych w Polsce jest uznanie giełd towarowych oraz giełdowych transakcji terminowych za podstawę całej organizacji. Kolejne stopnie zależności na rynku wypływać będą z obowiązku obrotu towarem fizycznym jakie spadną na hurtownie rolno-spożywcze oraz hipermarkety.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Organizacja w obliczu współczesnych wyzwań strony 119 - 130
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Giruć P.: Giełdy towarowe wobec współczesnych wyzwań w warunkach polskiej gospodarki// Organizacja w obliczu współczesnych wyzwań/ ed. ed. Marcin Geryk Gdańsk: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, 2010, s.119-130
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi