Piotr Giruć - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Perspektywy stabilizacji dochodów producentów rolnych na przykładzie rynku zbóż w Polsce po kryzysie finansowym

  - Rok 2016

  Rynek zbożowy w Polsce nie funkcjonuje wystarczająco sprawnie. W związku z tym nie zapewnia stabilnych dochodów zarówno producentom zbóż jak i rolnikom prowadzącym chów różnych grup zwierząt, a także wielu gałęziom przemysłu, dla których ziarno zbóż jest surowcem. W celu zwiększenia stabilności polskiego rynku zbóż istotne jest stworzenie większych możliwości eksportowania ziarna z Polski. Polska już teraz jest trzecim co do wielkości...

 • Transakcje masowymi produktami rolnymi na rynku zbóż w Polsce

  - Rok 2016

  W pracy podjęto problematykę doboru rodzaju transakcji do wymogów zmieniającej się gospodarki otwartej w warunkach światowej globalizacji. Rolnictwo zawsze traktowano jako sektor gospodarki, który bez względu na czynniki makroekonomiczne powinien być najbardziej ze wszystkich sektorów wspierany przez aktywną politykę interwencyjną państwa. Zamiar utrzymywania administracyjnie dochodów przedsiębiorstw rolnych na ustalonym bądź...

 • Basics on Commodities Risk Management for Grains Trading

  Celem artykułu jest określenie rodzajów grup ryzyka występujących na rynku zbóż oraz przedstawienie możliwości ograniczania wystąpienia zjawisk niepożądanych. Pojawia się kwestia: w jakim stopniu podmioty rynku zbóż, a w szczególności producenci, powinni sami neutralizować występujące ryzyko, a kiedy powinni oczekiwać wsparcia ze strony instytucji państwowych. Coraz powszechniej zastosowanie znajdują instrumenty finansowe w postaci...

wyświetlono 510 razy