Maria Sipowicz - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

E-mail
Brak danych

Wybrane publikacje

 • Przegląd technologii baz danych - stan obecny

  - Rok 2006

  W rozdziale przedstawiono sposoby klasyfikowania baz danych. Ponadto przeprowadzono ogólny przegląd dostępnych obecnie na rynku rozwiązań, z uwzględnieniem podziału na zastosowania małe i duże oraz na bazy komercyjne i bezpłatne. Powyższy przegląd pokazuje, że technologia baz danych stale się rozwija i próbuje dostosować do zmieniających się oczekiwań potencjalnych użytkowników. Kierunki rozwoju to coraz częstsze próby wykorzystania...

 • Internet payment methods in Poland

  In this chapter authors intended to describe wide range of aspects of the Internet payment systems. At the beginning there is briefly shown their evolution and features required for the effective payment system. Data on the popularity of different payment systems in Internet transactions links this section with description of the current state of payment systems available in Poland.

 • Efektywność zastosowania systemów informatycznych na przykładzie hurtowni danych

  - Rok 2005

  Praca składa się z pieciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym omówiono podstawy teoretyczne rozpatrywanego problemu. Rozdział drugi stanowi dyskusja na temat zmieniającej się roli SI w realizacji celów przedsiębiorstwa. Rozdział trzeci porusza problematykę rachunku kosztów i korzyści wynikajacych z ze stosowania SI. W rozdziale czwartym przedstawiono metodologię badania efektywności SI. Rozdział piąty to wyniki przeprowadzonych badań...

wyświetlono 93 razy