Przegląd technologii baz danych - stan obecny - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przegląd technologii baz danych - stan obecny

Abstrakt

W rozdziale przedstawiono sposoby klasyfikowania baz danych. Ponadto przeprowadzono ogólny przegląd dostępnych obecnie na rynku rozwiązań, z uwzględnieniem podziału na zastosowania małe i duże oraz na bazy komercyjne i bezpłatne. Powyższy przegląd pokazuje, że technologia baz danych stale się rozwija i próbuje dostosować do zmieniających się oczekiwań potencjalnych użytkowników. Kierunki rozwoju to coraz częstsze próby wykorzystania modelu obiektowego lub rozszerzanie modelu relacyjnego o elementy obiektowe oraz rozszerzanie oferty dotyczącej obsługiwanych platform na urządzenia typu komputery przenośne, palmtopy czy telefony komórkowe. Innym, zauważalnym kierunkiem jest osobna oferta dla zastosowań "małych" (personal), "średnich" (standard) i "dużych" (enterprise). Jeszcze jeden kierunek, który ostatnio się dynamicznie rozwija to bazy danych typu open source, które przekształciły się w pełni funkcjonalne i spełniające kryteria ACID relacyjne bazy danych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie technologiami informatycznymi : stan i perspektywy rozwoju strony 37 - 46
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Sipowicz M.: Przegląd technologii baz danych - stan obecny// Zarządzanie technologiami informatycznymi : stan i perspektywy rozwoju/ ed. pod redakcją Cezarego Orłowskiego. Gdańsk: Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2006, s.37-46
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi