Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi

Informacje

Jednostka nadrzędna

Wydział Zarządzania i Ekonomii