Deisgning the Data Warehouse for Decision Support System - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Deisgning the Data Warehouse for Decision Support System

Abstrakt

Rozdział w monografii jest poświecony problematyce budowy systemów z bazami wiedzy dla wspomagania procesów zarządzania. W rozdziale tym przedstawiono metody budowy hurtowni danych Na zakończenie przedstawiono przykład wykorzystania tych hurtowni na potrzeby systemów wspomagania decyzji

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Information systems architecture and technology : information models, concepts, tools and applications strony 110 - 121
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Orłowski C.: Deisgning the Data Warehouse for Decision Support System// Information systems architecture and technology : information models, concepts, tools and applications/ ed. ed. Leszek Borzemski [et al.] ; Wrocław University of Technology. Wrocław: Ofic. Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2006, s.110-121
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi