OCHRONA PRYWATNOŚCI W SYSTEMACH MONITORINGU WIZYJNEGO, PRZEGLĄD OPRACOWANYCH ARCHITEKTUR I ALGORYTMÓW - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

OCHRONA PRYWATNOŚCI W SYSTEMACH MONITORINGU WIZYJNEGO, PRZEGLĄD OPRACOWANYCH ARCHITEKTUR I ALGORYTMÓW

Abstrakt

Nieustannie rozwijające się technologie informacyjne związane z inteligentnym monitoringiem wizyjnym stwarzają ryzyko niewłaściwego wykorzystywania danych osobowych. W celu zapewnienia prawidłowej ochrony materiału wizyjnego, w ramach projektów realizowanych w Katedrze Systemów Multimedialnych WETI PG, opracowany został szereg architektur i algorytmów, które ułatwiają ochronę danych wrażliwych, takich jak: wizerunki osób, numery tablic rejestracyjnych, okna budynków i samochodów oraz prywatne posesje. W referacie opisano podstawy algorytmiczne rozwiązań stosowanych do celów detekcji oraz klasyfikacji obszarów wrażliwych w obrazach wizyjnych. Przedstawiono opracowane algorytmy anonimizacji, których zastosowanie w związku z zaproponowanymi architekturami przepływu informacji umożliwia odwracalną ochronę danych wrażliwych. Odwracalność procesu anonimizacji umożliwia osiągnięcie rozsądnego kompromisu pomiędzy osiąganym poziomem bezpieczeństwa i poszanowaniem prywatności osób postronnych.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 47 - 52,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Cichowski J., Czyżewski A.: OCHRONA PRYWATNOŚCI W SYSTEMACH MONITORINGU WIZYJNEGO, PRZEGLĄD OPRACOWANYCH ARCHITEKTUR I ALGORYTMÓW// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 36 (2013), s.47-52
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 66 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi