KONCENTRACJA SEKTORÓW BANKOWYCH – WYBRANE ZAGADNIENIA - Publication - MOST Wiedzy

Search

KONCENTRACJA SEKTORÓW BANKOWYCH – WYBRANE ZAGADNIENIA

Abstract

W szybko zmieniającym się środowisku, przedsiębiorstwa pogłębiają swoją współpracę, co prowadzi do zmiany struktury rynku. Stale rosnący poziom koncentracji, zwłaszcza w sektorze bankowym, wynika z chęci poprawy efektywności działania, jak również uzyskania lepszych wyników finansowych. Artykuł ten odnosi się do problemu koncentracji sektora bankowego w Europie. Ze względu na fakt, że niektóre kraje europejskie doświadczył transformacji gospodarczej, oczekuje się, że wystąpią pewne różnice dotyczące zmian w zakresie koncentracji sektora bankowego. Artykuł został podzielony na dwie główne części. Pierwsza dotyczy teoretycznych aspektów zagadnienia koncentracji rynku bankowego. Druga część odnosi się do badania przeprowadzone dla trzech grup krajów: członków UE przed 2004 rokiem, członkami UE od 2004 roku, kraje Bałkanów Zachodnich. Uzyskane wyniki wskazują na względne różnice dotyczące liczby instytucji kredytowych i poziomu koncentracji w badanych regionach.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku pages 201 - 219,
ISSN: 1899-9867
Language:
Polish
Publication year:
2015
Bibliographic description:
Kubiszewska K.: KONCENTRACJA SEKTORÓW BANKOWYCH – WYBRANE ZAGADNIENIA// Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. -., nr. 39 (2015), s.201-219
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 24 times

Recommended for you

Meta Tags