KONCENTRACJA SEKTORÓW BANKOWYCH – WYBRANE ZAGADNIENIA - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

KONCENTRACJA SEKTORÓW BANKOWYCH – WYBRANE ZAGADNIENIA

Abstrakt

W szybko zmieniającym się środowisku, przedsiębiorstwa pogłębiają swoją współpracę, co prowadzi do zmiany struktury rynku. Stale rosnący poziom koncentracji, zwłaszcza w sektorze bankowym, wynika z chęci poprawy efektywności działania, jak również uzyskania lepszych wyników finansowych. Artykuł ten odnosi się do problemu koncentracji sektora bankowego w Europie. Ze względu na fakt, że niektóre kraje europejskie doświadczył transformacji gospodarczej, oczekuje się, że wystąpią pewne różnice dotyczące zmian w zakresie koncentracji sektora bankowego. Artykuł został podzielony na dwie główne części. Pierwsza dotyczy teoretycznych aspektów zagadnienia koncentracji rynku bankowego. Druga część odnosi się do badania przeprowadzone dla trzech grup krajów: członków UE przed 2004 rokiem, członkami UE od 2004 roku, kraje Bałkanów Zachodnich. Uzyskane wyniki wskazują na względne różnice dotyczące liczby instytucji kredytowych i poziomu koncentracji w badanych regionach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku strony 201 - 219,
ISSN: 1899-9867
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Kubiszewska K.: KONCENTRACJA SEKTORÓW BANKOWYCH – WYBRANE ZAGADNIENIA// Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. -., nr. 39 (2015), s.201-219
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi