Koncepcja ogólna Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Transportu - Publication - MOST Wiedzy

Search

Koncepcja ogólna Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Transportu

Abstract

Koncepcja ogólna Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Transportu. Cele i funkcje systemu. Struktura organizacyjna Systemu.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu : Koncepcja Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Transportu w Polsce. . T. III strony 37 - 49
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Michalski L.: Koncepcja ogólna Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Transportu// Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu : Koncepcja Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Transportu w Polsce. . T. III/ ed. red. R. Krystek. - Politechnika Gdańska. Warszawa: WKiŁ, 2010, s.37-49
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 10 times

Recommended for you

Meta Tags