KONSTRUKCJA I MOŻLIWOŚCI APLIKACYJNE UKŁADÓW WYKORZYSTUJĄCYCH RURKI CIEPŁA - Publication - MOST Wiedzy

Search

KONSTRUKCJA I MOŻLIWOŚCI APLIKACYJNE UKŁADÓW WYKORZYSTUJĄCYCH RURKI CIEPŁA

Abstract

Liczne układy energetyczne bazują na wykorzystaniu tzw. ”pasywnych metod chłodzenia”. Są to układy w których do przenoszenia energii cieplnej nie jest wymagana dodatkowa siła napędowa, pochodząca np. od urządzeń zewnętrznych jak pompa czy wentylator. Przewaga takich konstrukcji wiąże się z możliwością ich bezawaryjnego działania nawet w warunkach braku zasilania elektrycznego. Co powoduje iż chętnie stosowane są one w instalacjach zabezpieczających i awaryjnych. Także z punktu widzenia wpływu na środowisko naturalne i dążenia do ograniczenia zużycia energetycznego, tego typu urządzenia są promowane dla powszechnego wykorzystania. Wśród konstrukcji o najwyższej efektywności energetycznej wyróżnić tu należy układy termosyfonowe i układy rurek ciepła.

Full text

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Dokonania Młodych Naukowców pages 430 - 434,
ISSN: 2300-4436
Language:
Polish
Publication year:
2014
Bibliographic description:
Andrzejczyk R., Muszyński T.: KONSTRUKCJA I MOŻLIWOŚCI APLIKACYJNE UKŁADÓW WYKORZYSTUJĄCYCH RURKI CIEPŁA// Dokonania Młodych Naukowców. -., nr. 5 (2014), s.430-434
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 11 times

Recommended for you

Meta Tags