KOOPERACJA CZY KOOPETYCJA KORPORACJI PRAWNICZYCH? – POWIĄZANIA SIECIOWE - Publication - MOST Wiedzy

Search

KOOPERACJA CZY KOOPETYCJA KORPORACJI PRAWNICZYCH? – POWIĄZANIA SIECIOWE

Abstract

Celem pracy było udzielenie odpowiedzi na pytanie jaki typ relacji charakteryzuje terytorialne sieci międzykorporacyjne, czy są to sieci regulacyjne czy też dobrowolne oraz jakie korzyści uzyskują podmioty je tworzące? Optymalnym narzędziem, umożliwiającym wspólne zdobywanie wiedzy i uczenie się zarówno z partnerem, jak i od partnera oraz łączenie komplementarnych elementów pozwalających na uzyskiwanie efektów synergicznych, np. dostępu do źródeł wiedzy są sieci międzyorganizacyjne. Artykuł przedstawia na przykładzie Sądu Okręgowego w Gdańsku i innych organizacji skupiających przedstawicieli korporacji prawniczych sieci międzykorporacyjne terytorialne. Identyfikuje ponadto korzyści i zagrożenia płynące z tak powstałej relacji międzyorganizacyjnej. W ramach sieci międzykorporacyjnej w wymiarze sprawiedliwości organizacje nie konkurują ze sobą o wpływy, pozycję rynkową czy klientów. Dlatego też w przeciwieństwie do sektora prywatnego i publicznego relacje międzyorganizacyjne w wymiarze sprawiedliwości będą przybierać wyłącznie formę współpracy.

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
PRZEGLĄD ORGANIZACJI pages 6 - 12,
ISSN: 0137-7221
Language:
Polish
Publication year:
2015
Bibliographic description:
Banasik P.: KOOPERACJA CZY KOOPETYCJA KORPORACJI PRAWNICZYCH? – POWIĄZANIA SIECIOWE// PRZEGLĄD ORGANIZACJI. -., nr. 3 (2015), s.6-12
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 17 times

Recommended for you

Meta Tags