PRZEGLĄD ORGANIZACJI - Journal - Bridge of Knowledge

Search

PRZEGLĄD ORGANIZACJI

ISSN:

0137-7221

eISSN:

2545-2622

Disciplines
(Field of Science):

 • Management and quality studies (Social studies)

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2024 40 Ministry scored journals list 2024
Ministry points - previous years
Year Points List
2024 40 Ministry scored journals list 2024
2023 140 Ministry Scored Journals List
2022 40 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2021 40 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2020 40 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2019 40 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2018 13 B
2017 13 B
2016 13 B
2015 13 B
2014 7 B
2013 6 B
2012 7 B
2011 7 B
2010 9 B

Model:

Traditional

Impact Factor:

n/a

Publishing policy:

License: COPYRIGHT
License
COPYRIGHT
Information on publishing policy
n/a
Information on the conditions of self-archiving
n/a
Is self-archiving allowed by the journal?
No
Information on research data policy
n/a
Months of embargo
6
Additional information
Bronze Open Access after an embargo period of 6 months.

Filters

total: 42

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2022
Year 2019
 • Otwarte innowacje w inicjatywach klastrowych
  Publication

  - PRZEGLĄD ORGANIZACJI - Year 2019

  Specyfika funkcjonowania inicjatyw klastrowych czyni z nich idealne podłoże do wcielania w życie idei open innovation – ułatwiają bowiem nawiązywanie kontaktów z innymi podmiotami, stawiają na otwartość swoich członków i budowę relacji opartych na zaufaniu, stanowią platformę wymiany zasobów (w tym przede wszystkim informacji i wiedzy) oraz wspólnego kreowania rozwiązań innowacyjnych. W artykule podjęto rozważania teoretyczne dotyczące...

  Full text available to download

Year 2017
 • Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument wsparcia innowacji
  Publication

  - PRZEGLĄD ORGANIZACJI - Year 2017

  Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest koncepcja partnerstwa publiczno-prywatnego jako instrumentu wspierającego rozwój innowacji. Analizie poddano niemiecki model funkcjonowania PPP, w tym przede wszystkim inicjatywę na rzecz badań i innowacji – Forschungscampus. Zasadniczą część pracy poprzedza przegląd dorobku teoretycznego w zakresie współpracy sfery publicznej i prywatnej, w tym jej atrybutów, komponentów oraz faz...

  Full text to download in external service

Year 2016
Year 2015
Year 2014
Year 2013
Year 2012
Year 2011
Year 2010
Year 2009
Year 2007
Year 2006
Year 2005
Year 2004
Year 2003
Year 1994

seen 1237 times