Krajobraz kulturowy wsi jako nośnik mitu - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Krajobraz kulturowy wsi jako nośnik mitu

Abstract

Formy krajobrazu kulturowego przenoszą znaczenia. Krajobraz kulturowy jest rodzajem przestrzennej ramy dla pamięci zbiorowej. Estetyczna degradacja krajobrazu to m.in. wynik społecznej ''utraty pamięci''. Równocześnie obserwujemy narodziny wielu komercyjnych, inspirowanych przeszłością, funkcji obszarów wiejskich. Ważne aby objaśniać, jak tożsamość i przeszłość współistnieją w krajobrazie kulturowym wsi i jak go kształtują.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Published in:
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego pages 248 - 258,
ISSN: 1896-1460
Title of issue:
Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych strony 248 - 258
Language:
Polish
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Górka A.: Krajobraz kulturowy wsi jako nośnik mitu// Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych/ ed. ed. Joanna Plit Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2011, s.248-258
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 101 times

Recommended for you

Meta Tags