Kształtowanie środowiska przyrodniczego miast. Przykłady z regionu gdańskiego - Publication - MOST Wiedzy

Search

Kształtowanie środowiska przyrodniczego miast. Przykłady z regionu gdańskiego

Abstract

Przegląd podstawowych problemów kształtowania środowiska przyrodniczego miast, na przykładzie miast regionu gdańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: ekologiczne podstawy kształtowania ładu przestrzennego; ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju miast; ekologiczne warunki życia ludzi w miastach; kształtowanie osnowy ekologicznej miast; ochrona przyrody na terenach zurbanizowanych; ekologiczne aspekty rewitalizacji struktur osadniczych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2002
Bibliographic description:
Przewoźniak M.: Kształtowanie środowiska przyrodniczego miast. Przykłady z regionu gdańskiego. Gdańsk: Wydz. Archit. PG, 2002.185 s.
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 353 times

Recommended for you

Meta Tags