Kształtowanie wartości wskaźników wspomagania finan-sowego przez ponadprzeciętnie rentowne MSP w okresie dobrej i złej koniunktury gospodarczej - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Kształtowanie wartości wskaźników wspomagania finan-sowego przez ponadprzeciętnie rentowne MSP w okresie dobrej i złej koniunktury gospodarczej

Abstract

W artykule porównano kształtowanie wartości wskaźników z obszaru wspomagania finansowego przez ponadprzeciętnie rentowne MSP w okresie dobrej i złej koniunktury gospodarczej. Celem przeprowadzonych badań było ponadto zaproponowanie przedziałów wartości rekomendowanych dla wskaźników z obszaru wspomagania finansowego, z osobna dla okresu dobrej jak i złej koniunktury gospodarczej. W trakcie przepro-wadzonych badań uwzględniono 67 317 sprawozdań finansowych przedsiębiorstw z sektora MSP prowadzących działalność gospodarczą w 10 różnych działach gospodarki narodowej. Do porównania kształtowania wartości wskaźników wspomagania finansowego w okresie dobrej i złej koniunktury gospodarczej został użyty test niepa-rametryczny U Manna-Whitneya. Istotne pod względem statystycznym różnice w wspomaganiu finansowym pomiędzy przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność gospodarczą w okresie dobrej i złej koniunktury go-spodarczej udało się wykazać jedynie w przypadku pojedynczych działów gospodarki narodowej. Wyniki uzy-skane w trakcie przeprowadzonych badań jednoznacznie potwierdzają zaś, że MSP należące do różnych działów gospodarki w odmienny sposób kształtują wartości wskaźników z obszaru wspomagania finansowego. Dowodzą również, że charakteryzujące się ponadprzeciętnie wysoką rentownością aktywów MSP kształtują wartości wskaźników z obszaru wspomagania finansowego na poziomach znacznie odbiegających od zalecanych przez literaturę przedmiotu.

Citations

  • 1

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia pages 785 - 797,
ISSN: 2450-7741
Language:
Polish
Publication year:
2016
Bibliographic description:
Figura P.: Kształtowanie wartości wskaźników wspomagania finan-sowego przez ponadprzeciętnie rentowne MSP w okresie dobrej i złej koniunktury gospodarczej// Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. -., nr. 1(79) (2016), s.785-797
DOI:
Digital Object Identifier (open in new tab) 10.18276/frfu.2016.79-61
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 109 times

Recommended for you

Meta Tags