Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia - Journal - Bridge of Knowledge

Search

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN:

2450-7741

eISSN:

2300-4460

Publisher:

Uniwersytet Szczeciński

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2024 5 Journal not listed on ministry scored journal list 2024
Ministry points - previous years
Year Points List
2024 5 Journal not listed on ministry scored journal list 2024
2023 5 Not listed on the ministry scored journals list 2023
2022 5 Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022)
2021 5 Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022)
2020 5 Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022)
2019 5 Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022)
2018 9 B
2017 9 B
2016 9 B
2015 9 B
2014 7 B
2013 7 B
2012 5 B
2011 5 B
2010 6 B

Model:

Open Access

Impact Factor:

n/a

Publishing policy:

License: CC BY-SA 4.0
License
Creative Commons: BY-SA 4.0 open in new tab
Information on publishing policy
http://wn.usz.edu.pl/polityka-wydawnicza/ open in new tab
Information on the conditions of self-archiving
http://wn.usz.edu.pl/polityka-wydawnicza/ open in new tab
Is self-archiving allowed by the journal?
Yes - without restrictions
Submitted Version Help
yes
Accepted Version Help
yes
Published Version Help
yes
Information on research data policy
n/a
Months of embargo
no embargo
Additional information
The journal has been closed since 2019.
Must link to journal homepage with DOI.
Self-archiving of the text possible after publishing on the journal's website.
The Author grants a non-exclusive license.

Filters

total: 17

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2018
Year 2017
 • Zależność pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa a strukturą aktywów

  Celem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania struktury aktywów pomiędzy małymi, średnimi oraz dużymi przedsiębiorstwami, z uwzględnieniem czynnika specyfiki branżowej prowadzonej działalności gospodarczej. W przeprowadzonych badaniach wykorzystano w głównej mierze narzędzia analizy strukturalnej, statystyki opisowej oraz nieparametrycznego wnioskowania statystycznego. Z przeprowadzonych badań wynika, że wskaźniki struktury...

  Full text available to download

Year 2016
Year 2015
Year 2013
 • Pomiar ryzyka bankowego - propozycja typologii

  W artykule zaproponowano typologię pomiaru ryzyk bankowych. Wyodrębnione kryteria podziału podejść do pomiaru ryzyka to: (1) pomiar bezpośredni/pośredni, (2) pomiar ex post/ex ante, (3) kryterium oparte o składnik ryzyka – częstotliwość, dotkliwość, ekspozycja, całościowa strata, (4) kryterium oparte o parametr rozkładu: pomiar wartości oczekiwanej/przeciętnej, pomiar rozproszenia, pomiar wartości skrajnych. Wśród motywów pomiaru...

  Full text available to download

Year 2010
 • System ekspercki a tradycyjne modele prognozowania upadłości firm

  Artykuł ten dotyczy prognozowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce. W artykule tym porównano dwie metody prognozowania zagrożeń firm upadłością: analizę dyskryminacyjną oraz logikę rozmytą. W badaniach autor wykorzystał dane dotyczące 185 spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Populacja ta została podzielona na próbę uczącą i testową. Opracowane przez autora modele logiki rozmytej charakteryzują się...

Year 2009
Year 2008

seen 547 times