System ekspercki a tradycyjne modele prognozowania upadłości firm - Publication - MOST Wiedzy

Search

System ekspercki a tradycyjne modele prognozowania upadłości firm

Abstract

Artykuł ten dotyczy prognozowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce. W artykule tym porównano dwie metody prognozowania zagrożeń firm upadłością: analizę dyskryminacyjną oraz logikę rozmytą. W badaniach autor wykorzystał dane dotyczące 185 spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Populacja ta została podzielona na próbę uczącą i testową. Opracowane przez autora modele logiki rozmytej charakteryzują się wysoką skutecznością. Badania te są pierwszą próbą wykorzystania logiki rozmytej do przewidywania upadłości przedsiębiorstw w Polsce i jedną z pierwszych na świecie. Otrzymane wyniki dowodzą o dużym potencjale tej metody.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia pages 135 - 145,
ISSN: 2450-7741
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Korol T.: System ekspercki a tradycyjne modele prognozowania upadłości firm// Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. -., nr. Nr 587 (2010), s.135-145
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 44 times

Recommended for you

Meta Tags