System ekspercki a tradycyjne modele prognozowania upadłości firm - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

System ekspercki a tradycyjne modele prognozowania upadłości firm

Abstrakt

Artykuł ten dotyczy prognozowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce. W artykule tym porównano dwie metody prognozowania zagrożeń firm upadłością: analizę dyskryminacyjną oraz logikę rozmytą. W badaniach autor wykorzystał dane dotyczące 185 spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Populacja ta została podzielona na próbę uczącą i testową. Opracowane przez autora modele logiki rozmytej charakteryzują się wysoką skutecznością. Badania te są pierwszą próbą wykorzystania logiki rozmytej do przewidywania upadłości przedsiębiorstw w Polsce i jedną z pierwszych na świecie. Otrzymane wyniki dowodzą o dużym potencjale tej metody.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia strony 135 - 145,
ISSN: 2450-7741
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Korol T.: System ekspercki a tradycyjne modele prognozowania upadłości firm// Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. -., nr. Nr 587 (2010), s.135-145
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi