Lokalizacja tekstu w obrazie - Publication - MOST Wiedzy

Search

Lokalizacja tekstu w obrazie

Abstract

W naturalnym otoczeniu człowieka znajduje się duża ilość łatwo rozpoznawalnej informacji przedstawionej w postaci znaków graficznych i tekstu. Informacja taka jest bardzo przydatna w poruszaniu się w środowisku miejskim. Niestety, osoby z upośledzonymi funkcjami wzroku w sposób oczywisty pozbawione są możliwości korzystania z tego rodzaju przekazu. Istniejące na rynku systemy rozpoznawania tekstu (OCR) nie są niestety dostosowane do rozpoznawania tekstu zawartego w obrazach zarejestrowanych kamerą czy aparatem cyfrowym. W artykule przedstawiono, opracowane w Katedrze Systemów Automatyki Wydziału ETI PG, algorytmy wyszukiwania tekstu w obrazie oraz jego przetwarzania do postaci umożliwiającej rozpoznanie przez system OCR i odczytania treści za pomocą syntezatora mowy.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Measurement Automation Monitoring no. 54, pages 153 - 156,
ISSN: 2450-2855
Language:
Polish
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Pazio M.: Lokalizacja tekstu w obrazie// Pomiary Automatyka Kontrola. -Vol. 54., nr. nr 3 (2008), s.153-156
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 32 times

Recommended for you

Meta Tags