Measurements of passive components using of an IEEE 1149.4 mixed-signal test bus - Publication - MOST Wiedzy

Search

Measurements of passive components using of an IEEE 1149.4 mixed-signal test bus

Abstract

W pracy przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem magistrali testującej mieszanej sygnałowo IEEE 1149.4 do pomiarów elementów pasywnych zamontowanych na pakietach elektronicznych. Do badań użyto wyposażonych w magistralę układów scalonych typu STA400. Zaprezentowano metody pomiaru rezystancji pojedynczych elementów z wykorzystaniem źródła prądowego oraz źródła VH znajdującego się w analogowych modułach ABM układu STA400. Pokazano dwie metody pomiaru pojemności i indukcyjności elementów o małym współczynniku stratności zorientowane na wykorzystanie powszechnie dostępnych przyrządów pomiarowych takich jak generator i prosty, bez detektora fazoczułego, woltomierz AC. Dla wszystkich metod zaprezentowano metodykę pomiarów i uzyskane dokładności.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Language:
English
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Bartosiński B.: Measurements of passive components using of an IEEE 1149.4 mixed-signal test bus // / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 5 times

Recommended for you

Meta Tags