Metodyka projektowania sprzęgacza łatowego z perforowaną metalizacją masy w oparciu o algorytm genetyczny - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Metodyka projektowania sprzęgacza łatowego z perforowaną metalizacją masy w oparciu o algorytm genetyczny

Abstract

W referacie zaprezentowano metodologię projektowania zminiaturyzowanego sprzęgacza łatowego z perforacją metalizacji masy w postaci komórek DGS (ang. Defected Ground Structures). Proces projektowania oparto na zmodyfikowanym algorytmie genetycznym wykorzystującym środowisko Sonnet do pełnofalowych symulacji elektromagnetycznych przeprowadzanych w celu znalezienia quasi-optymalnej topografii obwodu. Zastosowanie omówionej procedury umożliwiło uzyskanie ~48% miniaturyzacji komponentu przy jednoczesnym poszerzeniu jego pasma pracy o ~26% w odniesieniu do obwodu referencyjnego. Wyniki eksperymentalne i teoretyczne cechuje duża zbieżność, co dowodzi zasadności proponowanej metodyki projektowania, prowadzącej do nowych rozwiązań układowych charakteryzujących się znacznym stopniem miniaturyzacji i poprawą charakterystyk transmisyjnych w porównaniu z klasycznymi podzespołami referencyjnymi.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania pages 158 - 160,
ISSN: 0033-2089
Language:
Polish
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Bekasiewicz A., Płotka B., Kurgan P., Kitliński M.: Metodyka projektowania sprzęgacza łatowego z perforowaną metalizacją masy w oparciu o algorytm genetyczny // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania. -., nr. Nr 9 (2011), s.158-160
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 65 times

Recommended for you

Meta Tags