Metodyka projektowania sprzęgacza łatowego z perforowaną metalizacją masy w oparciu o algorytm genetyczny - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metodyka projektowania sprzęgacza łatowego z perforowaną metalizacją masy w oparciu o algorytm genetyczny

Abstrakt

W referacie zaprezentowano metodologię projektowania zminiaturyzowanego sprzęgacza łatowego z perforacją metalizacji masy w postaci komórek DGS (ang. Defected Ground Structures). Proces projektowania oparto na zmodyfikowanym algorytmie genetycznym wykorzystującym środowisko Sonnet do pełnofalowych symulacji elektromagnetycznych przeprowadzanych w celu znalezienia quasi-optymalnej topografii obwodu. Zastosowanie omówionej procedury umożliwiło uzyskanie ~48% miniaturyzacji komponentu przy jednoczesnym poszerzeniu jego pasma pracy o ~26% w odniesieniu do obwodu referencyjnego. Wyniki eksperymentalne i teoretyczne cechuje duża zbieżność, co dowodzi zasadności proponowanej metodyki projektowania, prowadzącej do nowych rozwiązań układowych charakteryzujących się znacznym stopniem miniaturyzacji i poprawą charakterystyk transmisyjnych w porównaniu z klasycznymi podzespołami referencyjnymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania strony 158 - 160,
ISSN: 0033-2089
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Bekasiewicz A., Płotka B., Kurgan P., Kitliński M.: Metodyka projektowania sprzęgacza łatowego z perforowaną metalizacją masy w oparciu o algorytm genetyczny // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania. -., nr. Nr 9 (2011), s.158-160
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 73 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi