Miękko przełączane sterowanie predykcyjne w zastosowaniu do systemów ściekowych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Miękko przełączane sterowanie predykcyjne w zastosowaniu do systemów ściekowych

Abstract

Nie zawsze jest możliwe sterowanie układami czy systemami przy pomocy jednej uniwersalnej strategii sterowania pozwalającej na efektywne sterowanie w pełnym zakresie warunków operacyjnych. Istnieje wówczas potrzeba stosowania dwóch lub większej liczby układów sterowania w zależności od stanu układu bądź postawionych przed nim celów. To implikuje konieczność znalezienia mechanizmu umożliwiającego ich przełączanie. Nie zawsze jest korzystne lub możliwe robienie tego w sposób nagły. Alternatywą jest płynna zmiana układów regulacji - miękkie przełączanie. W niniejszym artykule przedstawiono dwie metody syntezy optymalizującego sterowania predykcyjnego z mechanizmem miękkiego przełączania układów regulacji. Ich efektywność pokazano na przykładzie sterowania testowym układem liniowym drugiego rzędu oraz modelem rzeczywistego systemu oczyszczania ścieków w Kartuzach.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Brdyś M., Grochowski M., Duzinkiewicz K., Deinrych P., Wang J.: Miękko przełączane sterowanie predykcyjne w zastosowaniu do systemów ściekowych // / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 21 times

Recommended for you

Meta Tags