Mikrobiologiczne aspekty odprowadzania ścieków do przybrzeżnych wód morskich. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Mikrobiologiczne aspekty odprowadzania ścieków do przybrzeżnych wód morskich.

Abstract

Przedstawiono zagrożenie mikrobiologiczne związane z odprowadzaniem oczyszczonych ścieków z oczyszczalni do przybrzeżnych wód morskich.

Krystyna Olańczuk-Neyman. (2002). Mikrobiologiczne aspekty odprowadzania ścieków do przybrzeżnych wód morskich., 81-102.

Details

Category:
Archival
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Zaopatrzenie w wodę i jakość wód.Materiały konferencyjne. XVII Krajowa Konferencja. V Międzynarodowa Konferencja. strony 81 - 102
Language:
Polish
Publication year:
2002
Bibliographic description:
Olańczuk-Neyman K.: Mikrobiologiczne aspekty odprowadzania ścieków do przybrzeżnych wód morskich.// Zaopatrzenie w wodę i jakość wód.Materiały konferencyjne. XVII Krajowa Konferencja. V Międzynarodowa Konferencja./ ed. J. A. Oleszkiewicz, M. M.Sozański. Poznań: Pol. Zrzesz. Inż. i Tech. Sanit. Oddz. Wlkp., 2002, s.81-102

seen 0 times

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tags