MODEL CHŁODZENIA ORGANIZMU NOWORODKA DLA UZYSKANIA STANU HIPOTERMII LAGODNEJ - Publication - MOST Wiedzy

Search

MODEL CHŁODZENIA ORGANIZMU NOWORODKA DLA UZYSKANIA STANU HIPOTERMII LAGODNEJ

Abstract

Artykuł jest kontynuacją cyklu publikacji, które ukazały się w „TCHK” w 2009 roku, a dotyczyły selektywnego chłodzenia mózgu noworodka po niedotlenieniu okołoporodowym. W tym materiale przedstawiono wykonany w programie Matlab – Simulink model symulujący zmiany, jakie zachodzą w organizmie noworodka podczas wprowadzania go w stan hipotermii łagodnej. Model powyższy pomimo dużych uproszczeń odzwierciedla zmiany fizjologiczne w zakresie umożliwiającym wykorzystanie otrzymanych wyników, jako podstawy do obliczeń cieplnych urządzeń chłodzących. W efekcie symulacji znaleziono potwierdzenie słuszności otrzymanych w wyniku obliczeń wartości maksymalnych obciążeń cieplnych projektowanego urządzenia

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna pages 497 - 505,
ISSN: 1231-188X
Language:
Polish
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Żmuda E., Nadera M.: MODEL CHŁODZENIA ORGANIZMU NOWORODKA DLA UZYSKANIA STANU HIPOTERMII LAGODNEJ// Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. -., nr. 10-11 (188-189) (2011), s.497-505
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 19 times

Recommended for you

Meta Tags