Modelowanie wpływu zasilania na pracę odbiorników systemu elektroenergetycznego statku - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Modelowanie wpływu zasilania na pracę odbiorników systemu elektroenergetycznego statku

Abstract

Duże odbiorniki energii elektrycznej na statkach, a zwłaszcza silniki indukcyjne charakteryzują się zmiennym poborem prądu. Przy ocenie wpływu obwodów zasilania na pracę odbiorników należy stosować złożone modele matematyczne. W artykule zaproponowano zastosowanie oryginalnego modelu węzła, który umożliwia modelowane połączenia szeregowego dwóch oddzielnych elementów: obwodu zasilania i odbiornika bez obliczania przepływu prądu. Pracę węzła zilustrowano badaniami symul;acyjnymi steru strumieniowego statku.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Published in:
Przegląd Elektrotechniczny pages 141 - 146,
ISSN: 0033-2097
Language:
Polish
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Arendt R.: Modelowanie wpływu zasilania na pracę odbiorników systemu elektroenergetycznego statku// Przegląd Elektrotechniczny. -, nr. nr 4a (2012), s.141-146
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 80 times

Recommended for you

Meta Tags