Modelowanie zachowania układu mięśni - Publication - MOST Wiedzy

Search

Modelowanie zachowania układu mięśni

Abstract

W rozdziale są opisane podejścia do zamodelowania zachowania zespołu mięśni, które są oparte o zasady mechaniki. Zgodnie z tymi zasadami problem zamodelowania zachowania zespołu mięśni należy rozwiązać jako odwrotne lub proste zadanie dynamiki. Odwrotne zadanie dynamiki pozwala na wyznaczenie sił/momentów generowanych przez poszczególne mięśnie na podstawie danych kinematycznych, tzn. trajektorii ruchu oraz jej pochodnych (prędkości i przemieszczenia). Z kolei proste zadanie dynamiki wymaga znajomości sił/momentów generowanych przez poszczególne mięśnie w celu wyznaczenia trajektorii ruchu.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Biomechanika i Inżynieria Rehabilitacyjna. - Tom 3 strony 329 - 343
Language:
Polish
Publication year:
2015
Bibliographic description:
Wojnicz W., Wittbrodt E.: Modelowanie zachowania układu mięśni// Biomechanika i Inżynieria Rehabilitacyjna. - Tom 3/ ed. Gzik M., Lewandowska-Szumieł M., Pawlikowski M., Wychowański M. Akademicka Oficyna Wydawnictwa EXIT: Polska Akademia Nauk, 2015, s.329-343
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 44 times

Recommended for you

Meta Tags