Możliwości parametrycznej identyfikacji warunków eksploatacji pojazdu samochodowego - Publication - MOST Wiedzy

Search

Możliwości parametrycznej identyfikacji warunków eksploatacji pojazdu samochodowego

Abstract

W pracy zaprezentowana została nowa metoda parametrycznej identyfikacji warunków eksploatacji pojazdu samochodowego. Warunki eksploatacji pojazdu identyfikowane będą za pomocą parametru, który obejmuje zarówno wpływ warunków zewnętrznych jak również styl jazdy kierowcy. Ilość energii mechanicznej przekazywanej kołom napędowym w czasie cyklu pomiarowego może wynikać w równym stopniu z zaistniałych warunków ruchu pojazdów, co ze stylu jazdy kierowcy. Z tego powodu, w zaproponowanej metodzie wspomniane czynniki są traktowane jako równoważne, a ich oddziaływanie na warunki eksploatacji pojazdu zostały ujęte w tym samym parametrze. Ostatecznie miejsce eksploatacji (intensywność ruchu) oraz sposób prowadzenia pojazdu mogą być natomiast opisane za pomocą funkcji gęstości rozkładu przyjętego parametru. Metoda ta umożliwia wyznaczenie referencyjnego zużycia paliwa dla warunków eksploatacji zarejestrowanych w czasie próby drogowej, do którego można odnieść zarejestrowane, eksploatacyjne zużycie paliwa. Przykładowo dysponując wynikami takiej analizy można jednoznacznie stwierdzić czy wzrost eksploatacyjnego zużycia paliwa jest uzasadniony gorszymi warunkami ruchu. W pracy zaprezentowano przykłady identyfikacji warunków eksploatacji pojazdu w regularnym ruchu miejskim dla dwóch bazowych przypadków: łagodnych i trudnych warunków eksploatacji.

Cite as

Full text

download paper
downloaded 2 times
Publication version
Accepted or Published Version
License
Creative Commons: CC-BY open in new tab

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Journal of KONES no. 15, pages 289 - 296,
ISSN: 1231-4005
Language:
Polish
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Kropiwnicki J.: Możliwości parametrycznej identyfikacji warunków eksploatacji pojazdu samochodowego// Journal of KONES. -Vol. 15., iss. nr 4 (2008), s.289-296
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 54 times

Recommended for you

Meta Tags