Nadzorowanie drgań przy frezowaniu szybkościowym smukłymi narzędziami ze zmienną prędkością obrotową. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Nadzorowanie drgań przy frezowaniu szybkościowym smukłymi narzędziami ze zmienną prędkością obrotową.

Abstract

Praca dotyczy nadzorowania drgań samowzbudnych typu chatter podczas frezowania szybkościowego z wykorzystaniem zmiennej prędkości obrotowej wrzeciona. Opracowano model obliczeniowy procesu jak też przeprowadzono badania symulacyjne z wykorzystaniem programów komputerowych oraz doświadczalną weryfikację uzyskanych wyników. Omówiono problematykę drgań samowzbudnych typu chatter w procesie frezowania szybkościowego. Następnie przedstawiono opis niestacjonarnych procesów frezowania z uwzględnieniem drgań samowzbudnych, charakterystyk dynamicznych tego procesu oraz modelowania strukturalnego zarówno układu stacjonarnego, jak i niestacjonarnego. Zawarte w monografii rozważania dotyczą układów niestacjonarnych ze sprzężeniem zwrotnym opóźniającym, sterowaniem optymalnym i optymalno-liniowym przy uwzględnieniu energetycznego wskaźnika jakości. Przedstawione modele zostały wykorzystane w proponowanej metodzie i procedurach nadzorowania drgań z wykorzystaniem zmiennej prędkości obrotowej wrzeciona. Dla wybranych przypadków procesu frezowania pełnego z użyciem freza kulistego ze stałą oraz zmienną prędkością obrotową przeprowadzono symulacje komputerowe. Analizę przeprowadzono uwzględniając różne modele dynamiki procesu skrawania (np. model proporcjonalny, Nosyrievej-Molinariego). Zaprezentowano metodykę oraz wyniki prowadzonych badań doświadczalnych. Badania wykonane zostały na nowoczesnych frezarkach Mikron VCP 600 oraz Alcera Gambin CR120 doposażonej w szybkoobrotowe wrzeciono firmy S2M. Przeprowadzono szereg prób dla stopu aluminium EN AW-2017A, brązu CC331G oraz stali C45, przy różnych kątach pochylenia osi freza oraz przy frezowaniu pełnym, współbieżnym i przeciwbieżnym.

Details

Category:
Monographic publication
Type:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2009
Bibliographic description:
Galewski M., Kaliński K.: Nadzorowanie drgań przy frezowaniu szybkościowym smukłymi narzędziami ze zmienną prędkością obrotową.. Gdańsk: Wydaw. Politech. Gdań., 2009. ISBN 978-83-7348-251-7
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 33 times

Recommended for you

Meta Tags