Nowe podejście do gwarancji QoS w sieciach IP - Flow Aware Networking (FAN) - Publication - MOST Wiedzy

Search

Nowe podejście do gwarancji QoS w sieciach IP - Flow Aware Networking (FAN)

Abstract

Artykuł przedstawia nowy sposób gwarantowania jakości w sieciach IP zaproponowany przez dział R&D France Telecom. W oparciu o istotne cechy ruchu internetowego opisane zostały problemy napotykane przez dotychczasowe architektury QoS. Przybliżono założenia FAN oraz przykład praktycznej implementacji - ruter Cross-protect. FAN realizuje gwarancje QoS poprzez sterowanie przyjęciem do obsługi oparte o przepływy i pomiary ruchu na łączu, w powiązaniu z szeregowaniem pakietów i sprawiedliwym podziałem pasma. Umożliwia to skuteczną izolację ruchu strumieniowego od elastycznego i zachowanie wydajności podczas natłoku. W wyniku przeprowadzonej analizy podjęta została dyskusja na temat nie rozwiązanych jeszcze kwestii dotyczących FAN, które będą miały decydujące znaczenie dla przyszłości tej koncepcji. Omówiono również konieczny zakres prac badawczych, których wyniki muszą rozstrzygnąć czy rzeczywiście kwestie te są rozwiązywalne i to z korzyścią dla proponowanej koncepcji.

Full text

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne no. T. 11, pages 771 - 780,
ISSN: 1732-1166
Language:
Polish
Publication year:
2006
Bibliographic description:
Jażdżyk A., Kaczmarek S.: Nowe podejście do gwarancji QoS w sieciach IP - Flow Aware Networking (FAN)// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 11., (2006), s.771-780
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 4 times

Recommended for you

Meta Tags