Nowe podejście do gwarancji QoS w sieciach IP - Flow Aware Networking (FAN) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe podejście do gwarancji QoS w sieciach IP - Flow Aware Networking (FAN)

Abstrakt

Artykuł przedstawia nowy sposób gwarantowania jakości w sieciach IP zaproponowany przez dział R&D France Telecom. W oparciu o istotne cechy ruchu internetowego opisane zostały problemy napotykane przez dotychczasowe architektury QoS. Przybliżono założenia FAN oraz przykład praktycznej implementacji - ruter Cross-protect. FAN realizuje gwarancje QoS poprzez sterowanie przyjęciem do obsługi oparte o przepływy i pomiary ruchu na łączu, w powiązaniu z szeregowaniem pakietów i sprawiedliwym podziałem pasma. Umożliwia to skuteczną izolację ruchu strumieniowego od elastycznego i zachowanie wydajności podczas natłoku. W wyniku przeprowadzonej analizy podjęta została dyskusja na temat nie rozwiązanych jeszcze kwestii dotyczących FAN, które będą miały decydujące znaczenie dla przyszłości tej koncepcji. Omówiono również konieczny zakres prac badawczych, których wyniki muszą rozstrzygnąć czy rzeczywiście kwestie te są rozwiązywalne i to z korzyścią dla proponowanej koncepcji.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 11, strony 771 - 780,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Jażdżyk A., Kaczmarek S.: Nowe podejście do gwarancji QoS w sieciach IP - Flow Aware Networking (FAN)// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 11., (2006), s.771-780
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi