Obliczanie nośności i osiadań pali wierconych wielkośrednicowych na podstawie sondowania statycznego - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Obliczanie nośności i osiadań pali wierconych wielkośrednicowych na podstawie sondowania statycznego

Abstract

W artykule przedstawiono zależności pomiędzy oporami gruntu wyznaczonymi na podstawie sondowań statycznych a nośnością pali wierconych, a także możliwość wykorzystania wyników tych badań do wyznaczania krzywych osiadania.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Inżynieria i Budownictwo no. R. 27, pages 331 - 333,
ISSN: 0021-0315
Language:
Polish
Publication year:
2006
Bibliographic description:
Gwizdała K., Stęczniewski M.: Obliczanie nośności i osiadań pali wierconych wielkośrednicowych na podstawie sondowania statycznego// Inżynieria i Budownictwo. -Vol. R. 27., nr. nr 6 (2006), s.331-333
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 80 times

Recommended for you

Meta Tags