Obrazowanie wpływu warunków hydrologicznych na przestrzenny rozkład wartości progu detekcji systemów hydroakustycznych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Obrazowanie wpływu warunków hydrologicznych na przestrzenny rozkład wartości progu detekcji systemów hydroakustycznych

Abstract

Artykuł zawiera we wstępie przegląd pośrednich i bezpośrednich metod pomiarowych wgłębnych profili rozkładów dźwięku w różnych akwenach i w różnych zastosowaniach. W dalszych rozdziałach dyskutowana jest uniwersalna, odpowiednia dla wszystkich rodzajów systemów hydroakustycznych postać systemowego równania zasięgu, traktowanego jako podstawa do komputerowego obliczania i prezentacji warunków detekcji użytecznych informacji w zależności od wymienionych w tekście parametrów konstrukcyjnych systemów i zmierzonych warunków hydrologicznych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Materiały konferencyjne. OSA´2003 50. Otwarte Seminarium z Akustyki. Szczyrk - Gliwice, 23.09.2003-27.09.2003 strony 435 - 439
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Raganowicz A., Kilian L., Salamon R., Marszal J., Jedel A., Ostrowski Z.: Obrazowanie wpływu warunków hydrologicznych na przestrzenny rozkład wartości progu detekcji systemów hydroakustycznych// Materiały konferencyjne. OSA´2003 50. Otwarte Seminarium z Akustyki. Szczyrk - Gliwice, 23.09.2003-27.09.2003/ ed. T. Błachowicz Gliwice: Oddz. Górnośl. PTA, 2003, s.435-439
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 11 times

Recommended for you

Meta Tags