Odnowa zasobów górnokredowego piętra wodonośnego w rejonie Gdańska - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Odnowa zasobów górnokredowego piętra wodonośnego w rejonie Gdańska

Abstract

Eksploatowane od ponad 100 lat górnokredowe piętro wodonośne, jest bardzo zasobnym zbiornikiem wód podziemnych. Intensywna eksploatacja w latach 70. i 80. przyczyniła się jednak do znacznej degradacji, zarówno ilościowej jak i jakościowej zasobów tego piętra. Gwałtowna i znaczna redukcja poboru wód niemal natychmiast spowodowała podniesienie ciśnień piezometrycznych, i już pod koniec lat 90-tych obserwowano znaczną redukcję leja depresji na obszarze nizin nadmorskich. Odbudowę ciśnień piezometrycznych w górnokredowym zbiorniku artezyjskim potwierdzają przedstawione wyniki obliczeń modelowych. Ciśnienia piezometryczne na Tarasie Nadmorskim są aktualnie niższe od warunków z przed eksploatacji o kilka metrów. Przy dalszym utrzymywaniu niskiego poboru wód wydaje się możliwe, że w perspektywie kilku lub kilkunastu lat ciśnienia piezometryczne wrócą do poziomu obserwowanego w warunkach naturalnych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Inżynieria Morska i Geotechnika no. R. 28, pages 9 - 13,
ISSN: 0867-4299
Language:
Polish
Publication year:
2007
Bibliographic description:
Jaworska-Szulc B.: Odnowa zasobów górnokredowego piętra wodonośnego w rejonie Gdańska// Inżynieria Morska i Geotechnika. -Vol. R. 28., nr. nr 1 (2007), s.9-13
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 72 times

Recommended for you

Meta Tags